Works done in last years

Communal road in Urziceni

Drum comunal Urziceci-Urziceni padure

 

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

fade

 

Municipal road bridge rehabilitation

 

fade

fade

fade